Prípadová štúdia – Marketing služieb a cestovného ruchu

Prípadová štúdia – Marketing služieb a cestovného ruchu

Download súboru

Stiahnite si súbor Prípadová štúdia – Marketing služieb a cestovného ruchu (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Prípadová štúdia – Marketing služieb a cestovného ruchu.


Marketing služieb a cestovného ruchu
Prípadová štúdia č.2
Znenie:
Zahraničný investor vás požiadal o vytvorenie inštitúcie, ktorá by sa aktívne podieľala na rozvoji cestovného ruchu v oblasti Slovenského raja.
Úlohy: - založiť inštitúciu
- navrhnúť marketingové aktivity pre rozvoj CR
- navrhnúť investičné projekty pre zlepšenie prostredia, úrovne služieb
Naša firma Raj s.r.o. bola založená za účelom aktívneho rozvoja cestovného ruchu v chránenej oblasti Slovenský Raj. Základný kapitál spoločnosti je 200.000 Sk. Vlastníkmi spoločnosti sú zahraničný investor a Tomáš Weiszer, ktorých podiel je rovnaký, 50%. Konateľom spoločnosti je Tomáš Weiszer. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Spišskej Novej Vsi, Duklianska ulica č. 20.
Investície, ktoré by tento rozvoj podporili, v plnej výške pokryje zahraničný investor. Počíta sa so sumou 10.000.000,- Sk v prvom roku. V ďalších rokoch výška investícií bude záležať od navrhnutých projektov a úspešnosti realizácia tých predošlých. Vzhľadom na rozsiahlosť projektu preto považujeme za dôležité vytvoriť marketingový plán, z ktorého budeme môcť pri realizácii vychádzať.
Marketingový plán je zložený z dvoch častí:
1. Principiálny marketingový plán
Principiálny plán objasňuje rozbory, predpoklady a rozhodnutia, na základe ktorých bol zostavený. Združuje výskumy a analýzy, ktoré mu predchádzali a poskytuje historický prehľad pre zostavenie budúcich marketingových plánov.
2. Realizačný marketingový plán
Pre vytvorenie úspešného marketingového plánu je potrebné realizovať množstvo krokov a uskutočniť mnoho detailných opatrení. Funkciou realizačného plánu je špecifikovať všetky požadované činnosti, zodpovednosť, náklady, časové harmonogramy a procedúry kontroly a ocenenia.

Download súboru

Stiahnite si súbor Prípadová štúdia – Marketing služieb a cestovného ruchu (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Komentáre k článku Prípadová štúdia – Marketing služieb a cestovného ruchu (2)

  1. Prípadová štúdia poskytuje praktický príklad vytvárania a implementácie marketingových plánov zameraných na podporu cestovného ruchu, ukazuje, ako efektívne marketingové stratégie môžu zlepšiť turistickú atraktivitu a podporiť hospodársky rast v cieľovej oblasti.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥