Personálny manažment

Personálny manažment alebo riadenie ľudských zdrojov je časť manažmentu podniku zameraná na problematiku ľudských zdrojov (zamestnancov) a ich prácu v podniku. Je to riadenie zamestnancov. Predstavuje …

Personálny manažment

Personálny manažment a) formovanie a rozvoj personálu Zabezpečovnaie kvalitatívnej a kvantitatívnej potreby personálu Personálne plánovanie Analýza práce Vyhľadávanie a výber zmestnancov Príjímnie a adaptácia zamestnancov …

Zručnosti

Úvod Na to, aby človek vedel používať svoje zručnosti, musí disponovať určitými vedomosťami, ktoré by mal vedieť využívať a premieňať tak aby boli v prospech …