Strategický cyklus

Strategický cyklus Celý strategický cyklus možeme naplánovať do týchto bodov: Základné premisy Situačné analýzy Určenie stratégie Realizácia stratégie Kontrola stratégie Stanovenie základných premis (predpokladov) Každý …

PLÁNOVANIE

PLÁNOVANIE Je manažérska funkcia, ktorá zahŕňa definovanie cieľov, formulovanie stratégií pre dosiahnutie daných cieľov a spracovanie plánov pre koordináciu a integráciu jednotlivých činností. Dôvody plánovania: …

Business Inteligence

Business Inteligence Aplikačná oblasť, ktorá je zameraná hlavne na analýzu veľkých objemov dát a vyvodzovanie podstatných záverov pre strategické rozhodovanie. Pozostáva zo zložiek DW (Data …

Benchmarking

Benchmarking Benchmarking je proces výmeny informácií prostredníctvom série meraní výkonnosti organizácie (procesov), s využitím štandardov známych ako „benchmarky“ je možné identifikovať najlepších v danej oblasti. …

Vedenie, vodcovstvo a participácia

Koontz a O’Donnell (1972) jasne definovali päť základných funkcií manažéra: plánovanie (planning) organizovanie (organizing) rozmiestňovanie (staffing) vedenie (leading) kontrola (controlling) Každú funkciu manažéra autori bližšie definujú …