OCEŇOVANIE PODNIKU AKO RELATÍVNE UZAVRETÉHO SYSTÉMU

OCEŇOVANIE PODNIKU AKO RELATÍVNE UZAVRETÉHO SYSTÉMU – sa prejavuje okrem iného tým, že podnik uskutočňuje vlastný uzavretý kolobeh prostriedkov a ich samostatný obrat. Z toho vyplývajú aj ekonomické princípy uhradzovania výdajov a nákladov podniku z jeho vlastných príjmov a výnosov. Pre riešenie otázky oceňovania má v tomto prípade rozhodujúci význam vzťah k jednotlivým tvarom kolobehu prostriedkov v podniku.

Komentáre k článku OCEŇOVANIE PODNIKU AKO RELATÍVNE UZAVRETÉHO SYSTÉMU (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥