Logistika

Logistika Logistika je interdisciplinárna veda, ktorá sa zaoberá optimálnou koordináciou, zosúladením, prepojením a optimalizáciou toku surovín, materiálu, polovýrobkov, výrobkov a služieb, ale aj tokov informácií …

Operačný manažment

Definícia operačného manažmentu Operačný manažment má za úlohu zabezpečiť tvorbu produktov takých parametrov, ktoré nájdu efektívne uplatnenie na trhu a uspokoja potreby zákazníkov. V operačnom …

Zásobovanie

Zásobovanie je činnosť zameraná na zabezpečovanie požadovaných materiálových vstupov. Zásobovanie zabezpečuje Útvar zásobovania. Medzi hlavné ciele zásobovania patria: Technické ciele – Zabezpečenie hmotných vstupov. V …

VÝROBNÁ LOGISTIKA

Výrobná logistika plní 3 základné funkcie: (podľa Schulteho) 1. podnikové výrobné plánovanie 2. plánovanie a riadenie výroby 3. zabezpečovanie dopravy a skladovania 1. podnikové výrobné …