VÝROBNÁ LOGISTIKA

Výrobná logistika plní 3 základné funkcie: (podľa Schulteho)
1. podnikové výrobné plánovanie
2. plánovanie a riadenie výroby
3. zabezpečovanie dopravy a skladovania

1. podnikové výrobné plánovanie

Bližšie informácie nájdete na stránke o podnikovom výrobnom plánovaní.

2. plánovanie a riadenie výroby

Bližšie informácie nájdete na stránke o plánovaní a riadení výroby.

3. Zabezpečovanie dopravy a skladovania

Zahŕňa činnosti spojené s riadením výrobných zásob, dopravných zariadení, skladovacích systémov a pohotovostných plôch. Vychádza z princípov a priorít stanovených vo výrobe.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥