Podnikové výrobné plánovanie

Cieľom podnikového výrobného plánovania je zabezpečiť optimálne výrobné a materiálové toky, prac. podmienky, využitie plôch a priestorov, určenie a dodržiavanie princípov výroby a montáže a výrob. technológie. Podnikové výrobné plánovanie je založené na účelnom systéme hmotných tokov.

Priebeh podnikového výrobného plánovania pozostáva z 5 fáz:

a.) prevádzková analýza – berie do úvahy skutočné údaje; výrobný program a tendencie trhu

b.) plánovanie potrieb – berie do úvahy potrebu výrobných prostriedkov; potrebu prac. síl a rozsah dopravy, potreba HIM

c.) plánovanie zák. prostriedkov – berie do úvahy princípy výrobného a montážneho plánovania; výrobné technológie, princípy plánovania dopravy a skladovania

d.) globálne plánovanie – berie do úvahy varianty ideálnej dispozičnej štruktúry prevádzky, rozmery budov a stavieb, varianty globálnej dispozičnej štruktúry prevádzky (čo by sme mohli predať)

e.) spresnené plánovanie – berie do úvahy rozmiestnenie prevádzkových prostriedkov, prepravných a skladovacích zariadení a prac. sily, skutočnú výkonnosť prevádzky,

Hlavnými cieľmi podnikového výrobného plánovania je zabezpečiť optimálne výrobné a materiálové toky; optimálne pracovné podmienky, optimálne využitie plôch a priestorov – pri dodržaní požiadavky minimalizácie dopravných nákladov, nákladov na medziskladovanie a nákladov na prevádzku.

Kde vznikajú problémy?
– problém môže vzniknúť pri zabezpečovaní údajov, pri tvorbe výrobného programu, pri vyťažovaní kapacity HIM, pri vyťažovaní ľudskej kapacity, pri výrobe, montáži, pri doprave, pri zabezpečovaní plôch a priestorov…

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥