Manažér a zmena

Rovnako ako v prírode, tak aj v spoločensko-ekonomickej realite, nie je možné hovoriť o stabilite. Charakteristická je tu premenlivosť, ktorá môže mať charakter rastu, ale …