Časový fond

Časový fond Doba, počas ktorej je výrobné zariadenie v činnosti, sa vyjadruje pomocou časových fondov. Časový fond výrobného zariadenia je plánovaný počet dní (hodín) jeho …

Straty vo výrobe

V každom výrobnom procese vznikajú straty, ktoré redukujú výrobný výkon a následne tržby. Záleží len na tom, ako sa zodpovedným pracovníkom, ktorými sú nielen manažéri …

Operačný manažment

Definícia operačného manažmentu Operačný manažment má za úlohu zabezpečiť tvorbu produktov takých parametrov, ktoré nájdu efektívne uplatnenie na trhu a uspokoja potreby zákazníkov. V operačnom …

Zásobovanie

Zásobovanie je činnosť zameraná na zabezpečovanie požadovaných materiálových vstupov. Zásobovanie zabezpečuje Útvar zásobovania. Medzi hlavné ciele zásobovania patria: Technické ciele – Zabezpečenie hmotných vstupov. V …