Výhody a nevýhody plánovania

Prednosti plánovania:
– minimalizuje neproduktívnu prácu
– umožňuje odhaľovať budúcnosť
– vytvára nástroj pre kontrolu
– znižuje neistotu a improvizáciu
– umožňuje lepšie využívať výrobné kapacity a zdroje
– utvára stabilnejšiu a dlhodobejšiu orientáciu podniku do budúcnosti

Nedostatky plánovania:
– je limitované presnými informáciami; ak nie sú presné, plán je skreslený
– je príliš drahé (hlavne pre malé firmy)
– psychologický problém (podniky sa viac starajú o prítomnosť ako o budúcnosť
– do určitej miery utláča iniciatívu (vo väčších firmách)
– vedie k byrokracii (vo väčších firmách)
– realizácia plánu nezávisí len od podniku, ale aj od vonkajších podmienok

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥