Nákladový reťazec

Úvod Cieľom práce je definovať náklady, objasniť podstatu nákladového reťazca, uviesť zdroje a rezervy znižovania nákladov v organizácii a na konkrétnom príklade priblížiť reťazec nákladov …

Manažér a zmena

Rovnako ako v prírode, tak aj v spoločensko-ekonomickej realite, nie je možné hovoriť o stabilite. Charakteristická je tu premenlivosť, ktorá môže mať charakter rastu, ale …

Manažérska komunikácia

Manažérska komunikácia je taký typ komunikácie, ktorý sa využíva v organizácií, v podniku, firme. Prejavuje sa zvyčajne vo formálnej podobe. Manažérska komunikácia je súčasťou uskutočňovania …