Bariéry komunikačného procesu

Bariéry komunikácie sú vyvolávané subjektívnymi a objektívnymi faktormi: vlastnosti odosielateľa – napr. konfliktné alebo nekonzistentné signály, nevierohodnosť odosielateľa správy, neochota poskytovať informácie, ktoré by vyvolali …