Vedenie, vodcovstvo a participácia

Koontz a O’Donnell (1972) jasne definovali päť základných funkcií manažéra: plánovanie (planning) organizovanie (organizing) rozmiestňovanie (staffing) vedenie (leading) kontrola (controlling) Každú funkciu manažéra autori bližšie definujú …