Interný marketing poisťovne

Súčasťou marketingu v poistnej spoločnosti je vytvorenie koncepcie interného marketingu, ktorá tvorí súčasť marketingového plánu celého podniku. Interný marketing znamená, že podnik musí efektívne pripravovať a motivovať svojich zamestnancov, ktorí prichádzajú do kontaktu so zákazníkmi a zároveň aj všetkých pomocných pracovníkov, aby tým zabezpečili spokojnosť zákazníka. Znamená to uskutočňovať marketing na podnik ako celok.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥