Vedenie, vodcovstvo a participácia

Koontz a O’Donnell (1972) jasne definovali päť základných funkcií manažéra: plánovanie (planning) organizovanie (organizing) rozmiestňovanie (staffing) vedenie (leading) kontrola (controlling) Každú funkciu manažéra autori bližšie definujú …

Časový fond

Časový fond Doba, počas ktorej je výrobné zariadenie v činnosti, sa vyjadruje pomocou časových fondov. Časový fond výrobného zariadenia je plánovaný počet dní (hodín) jeho …

Zručnosti

Úvod Na to, aby človek vedel používať svoje zručnosti, musí disponovať určitými vedomosťami, ktoré by mal vedieť využívať a premieňať tak aby boli v prospech …