Kapitálový rozpočet podniku

Kapitálový rozpočet súčasť dlhodobého finančného plánu podniku súčasť predinvestičnej prípravy projektu súčasť UNIDO prognóza kapitálových výdavkov a očakávaných peňažných príjmov ? náročnosť jeho zostavenia: 1. …

Finančný manažment

Finančný manažment, alebo finančné riadenie je subjektívne ekonomická činnosť zaoberajúca sa získavaním potrebného množstva peňazí a kapitálu z rôznych zdrojov financovania, tiež alokáciou peňazí do …

Proces PR

PR proces môžeme definovať, ako postupnosť krokov, ktoré je potrebné dodržiavať. Vychádzame z nich pri vykonávaní jednotlivých PR aktivít. Prieskum – získanie všetkých relevantných informácií …

Marketingový plán

Marketingový plán je jeden z najdôležitejších výstupov marketingového procesu. Obsah marketingového plánu: 1. Prehľadné zhrnutie a timing Prehľadné zhrnutie a timing predstavuje stručný prehľad navrhovaného …