Plánovanie zásob

DRUHY ZÁSOB:

a) z hľadiska použitia:
– zásoby nevyhnutné k výrobe (suroviny, polotovary, súčiastky, …)
– zásoby náhradných súčiastok pre stroje a zariadenia
– zásoby na rôznych fázach spracovania výrobku (nedokončená výroby, …)
– zásoby hotových výrobkov

b) podľa metódy maximum – minimum
– zásoby minimálne (poistné zásoby + technologické zásoby)
– zásoby priemerné (bežné + technologické + poistné zásoby) / 2
– zásoby maximálne (bežné + technologické + poistné zásoby)
– zásoby technologické (majú inú formu pred expedovaním zo skladu)
– zásoby poistné (závisia od miery rizika z výpadu bežných dávok)

Graf maxima – minima vývoja zásob:

Zmin Zp čas poistnej zásoby
B0 – bod objednávky
d – dodávka
DC – dodávkový cyklus
Zmax – maximálna zásoba – predstavuje Qmax
Zmin – také množstvo materiálu, pri ktorom ak sa dosiahne daná hranica, je potrebné obnoviť dodávku
Zp – taká zásoba materiálu v dňoch, ktorá sa začne čerpať v prípade, keď zásoby klesnú na Zmin a dodávka sa ešte nedostaví

Kritériom pri plánovaní nákupu materiálu alebo pri plánovaní zásob je buď:
a) minimalizácia zásob, alebo
b) minimalizácia nákladov na tvorbu zásob, pretože zásoby tvoria imobilizované prostriedky a sú príčinou tvorby ďalších nákladov.

Cieľom plánovania zásob je nájsť také Q (objem), ktoré vedie k minimalizácii nákladov na zásoby.

Model celkových nákladov na zásoby:
N Q
C = Na + * L + * a * i
Q 2

N – množstvo (súčiastok, materiálu, surovín), ktoré sa vo výrobe spotrebuje za 1 rok
a – cena, ktorú treba za jednotku množstva zaplatiť
Na – hodnota samotného nakupovaného materiálu, t. j. hodnota zásob
L – dopravné a ďalšie obstarávacie náklady (napr. náklady na vypísanie objednávok, náklady na naloženie a vyloženie objednávky a vlastnú dopravu)
i – úroková miera
Q/2 * a * i – tento výraz predstavuje oportunitné náklady, kde Q/2 = priemerné náklady

Qe – optimálna veľkosť dodávky – Wilsonov vzorec-dostaneme do derivovaním nákladov C podľa Q, a dostaneme

Qe = 2. odmocnina z (2 * N * L / a * i)

Tento vzorec platí za určitých predpokladov:
– ak sú náklady proporcionálne počtu kusov
– ak je dopyt regulárny
– ak sú náklady konštantné

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥