Úlohy public relations

PR – hlavné činnosti
– vzťahy s tlačou
– publicita výrobku
– firemná komunikácia
– lobbing
– poradenstvo

Marketingové PR môže prispieť k plneniu týchto úloh:
– pomoc pri zavádzaní nových výrobkov
– pomoc pri premiestňovaní výrobku v etape zrelosti
– propagácia určitej kategórie výrobkov
– ovplyvňovanie konkrétnych cieľových skupín
– obhajoba výrobkov, ktoré sa dostali do konfliktu s verejnosťou
– image firmy

Hlavné nástroje PR (publikácie, udalosti, správy, prejavy, služby verejnosti, identifikačné médiá)

1) stanovenie marketingových cieľov – budovanie povedomia, dôveryhodnosti, stimulovanie predajných síl a zástupcov, znižovanie základov na propagáciu
2) výber príbehov PR a ich nosičov
3) realizácia marketingových plánov PR
4) vyhodnocovanie výsledkov PR – dojmy, zmena prístupov a postojov a stanovísk, príspevok k predaju a zisk

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥