Analýza: Logistika a logistické toky podniku

Úvod do analýzy

Tento dokument analyzuje logistické toky a logistiku vybranej firmy:

 • Toky
 • Rozhrania
 • Logistický informačný systém
 • Zložitosť
 • Stabilita
 • Kompatibilita
 • Dopravné požiadavky a outsourcing
 • Produkt
 • Lokalizácia
 • Skladovanie a zásoby
 • Nákupná stratégia
 • Riadenie vzťahov so zákazníkmi
 • Kvalita
 • Úzke miesta
 • Manipulácia
 • Reverzná logistika
 • Controling logistiky

1. Obchodná stratégia podniku

Podnik je výrobno – obchodný s takmer dvadsaťročnou tradíciou vo svojom obore. Bol založený v roku 1992 majiteľom firmy. Ponuka firmy:

 • predaj poľnohospodárskej techniky
 • prenájom poľnohospodárskej techniky
 • predaj pneumatík
 • servis pneumatík
 • silážny program
 • batérie
 • výroba náhradných dielov pre poľnohospodársku techniku
 • oprava poľnohospodárskych strojov
 • prevádzka pneuservisu
 • poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárskej techniky

Podnik je zameraný na uspokojovanie dopytu po týchto tovaroch. Hlavne ide o predaj pneumatík a ich následný servis. Dopyt uspokojuje hlavne poľnohospodárskych družstiev, alebo súkromných poľnohospodárov.

Obchoduje sa prevažne (až takmer 94%) v oblasti predaja pneumatík so stálou klientelou, ktorá pracuje v oboru poľnohospodárstva. Zákazníci chcú kúpiť určite čo najviac, za čo najlacnejšie, ale samozrejme kvalitne. Podnik si takýchto klientov udržuje tak, že zákazníkom ponúka pri kúpe akýchkoľvek pneumatík a pre každého zákazníka, dopravu zdarma. Podnik má však, čo sa týka nových zákazníkov, veľké rezervy.

Produktové portfólio podniku je prehľadné a jednotlivé oblasti sa ako keby doplňujú. Výroba, predaj a servis pneumatík, alebo predaj, prenájom, poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárskych strojov.

I tejto oblasti podnikania je dôležité, aby si podnik uvedomil možné obmedzenia, ktoré sa môžu časom vyskytnúť. V tomto prípade, je potrebné s i dávať pozor na sezónny dopyt. Napríklad poľnohospodárstvo je najviac aktívne na jar a jeseň. Ak by klient odstúpil od zmluvy, určite by to podnik pocítil.

Zákazník očakáva, že objednávka, ktorú uskutoční, bude uskutočnená v čo najkratšom čase. Podnik, keďže má svoj vlastný vozový park, s dodávaním nie je až taký problém. Problém sa naskytne, ak nemá v dostatočnom množstve na sklade požadované množstvo a typ pneumatík, alebo chýbajú požadované náhradné diely. Týmto sa automaticky objednávka predlžuje. Podnik je však na tieto situácie pripravený, a objednávka má určitý časový horizont splnenia tak, aby bol zákazník spokojný.

V nasledujúcej tabuľke je uvedená špecifikácia najfrekventovanejších zásielok podniku. Tovary sú označené podľa hmotnosti a vzdialenosti k zákazníkovi. Percentá označujú najčastejší výskyt.

Prvky, ktoré tvoria tento layout firmy sú nasledovné:

 • aktívne, medzi ktoré patrí použitý materiál a suroviny na výrobu náhradných dielov, pneumatiky, potrebný materiál na manipuláciu s nimi
 • pasívne, tu patrí vozový park podniku, vozíky na prepravu pneumatík, vysokozdvižný vozík, paletový vozík atď.

2. Toky

Výrobný podnik je organizácia z hľadiska riadenia podstatne zložitejšia ako napríklad banka alebo štátny úrad. Zložitosť je daná veľkou množinou rôznorodých podnikových procesov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú a nutnosťou on-line spracovanie jednotlivých informácií bez jednoduchej možnosti vrátiť situáciu späť a pustiť ju iným smerom.

V podniku sa využíva princíp Push, ale aj Pull. Činnosti súvisiace s predajom sú realizované systémom Pull, alebo nazývaným aj ťažným systémom. Tento systém je podmienený podložením kvalitných informácií o dopyte tovaru. K tomu slúži informačný systém podniku Predaj. Ťažný systém sa využíva, pretože podnik obchoduje s pomerne drahým tovarom a nadmerná tvorba zásob by spôsobovala zbytočné viazanie finančných prostriedkov v zásobách. Tieto finančné prostriedky by však pritom mohli byť využité efektívnejšie na iné účely.

Situácia sa mení v oblasti výrobného programu podniku. Tu existuje kombinácia oboch princípov. Časť výroby, približne 60% sa distribuuje priamo zákazníkovi na základe objednávky, a približne 40% potom putuje na sklad, kde je pripravená na expedíciu v prípade záujmu zákazníka.

3. Rozhrania

Rozhranie je hranica, na ktorej dochádza k interakcii medzi dvoma procesmi. Takto vznikajú problémy, ktoré zvyšujú náklady podniku

Nezávislý dopyt – objednávky od zákazníkov. Tento dopyt, podnik predpovedá prostredníctvom predošlých objednávok svojich zákazníkov. Predovšetkým ide hlavne o stálych zákazníkov. Tento nezávislý dopyt predstavuje 60% výroby podniku. Čiže podnik sa snaží vyrábať prevažne na objednávky. Preto aj využíva na základe týchto činností systém Pull.

Závislý dopyt- výroba na sklad. Podnik medzi objednávkami samozrejme dopĺňa i skladové zásoby, v prípade nečakaného dopytu napr. nového zákazníka. To predstavuje približne 40% produkcie.

„Po prúde“- od bodu rozpojenia do konca reťazca sú činnosti riadené na základe prijatých objednávok konečných zákazníkov. Riadiaci impulz vychádza od zákazníckej objednávky.

„Proti prúdu“- od bodu rozpojenia ku začiatku reťazca, sú činnosti riadené podľa centrálne vypracovaných plánov, vychádzajúcich z predpovedí nezávislého dopytu po konečnom produkte. Na základe plánu termínov a množstva pre doplňovanie zásoby a bode rozpojenia je prepočítaná nezávislá potreba pre celú túto časť reťazca.

Čas od získania surovín až po spokojného zákazníka trvá priemerne 6 mesiacov. Ak chceme tento proces urýchliť a docieliť tak úspory a optimalizácia, musíme skrátiť dobu skladovania a ďalšiu operáciu, čo je hlavnou úlohou logistického oddelenia každej organizácie. Do reťazca zasahujú: financie, kvalita, informácie, bezpečnosť, ochrana zdravia, ochrana životného prostredia, výchova, vzdelanie.

4. Logistický informačný systém

Účelom zberu dát v tomto podniku sú:

 • Evidencia stálych, ale aj nových zákazníkov
 • Aktualizácia údajov
 • Monitoring požiadaviek zákazníkov, možné inovácie a zmeny ponúkaných, ale aj dopytovaných produktov
 • Zistenie stavu položiek na sklade
 • Zistenie stavu produktov u dodávateľov
 • Prebiehajúce aktuálne stavy vo výrobe
 • Materiálové toky
 • Finančné toky
 • Proces distribúcie
 • Proces objednávky

Tieto informácie sa zbierajú pomocou nasledujúcich záznamových metód:

 • Čítačka EAN a ITF kódu
 • Telefón
 • Fax
 • E-mail
 • Osobne
 • SmartStock
 • IS Predaj

Podnik využíva systém Pull, ktorý potrebuje na správne fungovanie kvalitné informácie o dopyte po tovaroch. Podnik obchoduje s drahými tovarmi, a ich nadmerná tvorba zásob by spôsobovala nadbytočné viazanie finančných prostriedkov. K tomuto slúži informačný systém Predaj.

Objednávky sú prijímané telefonicky, faxom, e-mailom (EDI) alebo osobne. K správe objednávok sa používa i informačný systém Predaj. V jeho databáze sa zisťuje, či dopytovaný tovar je na sklade, ak áno, vytlačí sa dodací list s faktúrou a tovar sa vyexpeduje zo skladu. Skontroluje sa a pripraví k dodaniu. Ak však tovar nie je na sklade, je objednané u niekoho z dodávateľov a zákazníkovi je obratom stanovená dodacia lehota.

Systém SmartStock rieši skladové operácie. Riadenie sa uskutočňuje pomocou prenosných terminálov s rádiofrekvenčným prenosom dát založený na jednoznačnej identifikácii tovaru a paliet čiarovými kódmi. Ako čiarové kódy sú využívané kódy typu ITF a EAN. Systém rieši príjem tovaru, presuny tovaru vnútri skladu a vychystávanie zákaziek v reálnom čase.

V oblasti objednávok podniku existuje nedostatočné riešenie v podobe neexistujúceho internetového obchodu, ako možnosť prijatia objednávky.

5. Zložitosť

Zložitosť je určovaná počtom vzťahov v podniku, či už ide o výrobný proces, alebo o dodávateľoch, či zákazníkoch. Je potrebné tieto procesy strážiť a udržiavať ich na zmysluplnom počte, aby sa predišlo komplikovanosti týchto vzťahov. Môže mať za následok v podniku zvýšenie nákladov.

Podnik má niekoľko dodávateľov, a to: Varta Automotiv, Mitas a.s., Barum –Continental, spol.s.r.o. Má s nimi dlhodobé vzťahy a sú špecializované na konkrétne produkty. V tomto prípade by sa tu nemala vyskytovať zložitosť.

Čo sa týka portfólia ponúkaných produktov, podnik je zameraný na produkty pre poľnohospodárske využitie. Ponúka predaj, prenájom, opravu a poradenskú činnosť poľnohospodárskych strojov , predaj a servis pneumatík, ako aj prevádzka pneuservisu, silážny program a batérie. Portfólio je presne zamerané na konkrétnu činnosť a dopyt špecifických zákazníkov.

Štruktúra podniku je taktiež jednoduchá, pretože podnik spadá do kategórie malých a stredných podnikov.

Procesy v podniku nie sú komplikované, keďže ponúka veľmi špecifické produkty a služby. Vyrába iba náhradné diely do poľnohospodárskych strojov, zvyšné produkty, ako napríklad pneumatiky dováža.

6. Stabilita

Podnik, keďže vyrába a objednáva u dodávateľov väčšinou na objednávky, snaží sa medzi prijatím a splnením dodávky stanoviť čas čo najkratší, ale samozrejme aj kvalita hrá veľkú úlohu. Ďalším parametrom je adaptabilnosť činností podniku. Keďže podnik väčšinou vyrába na objednávku a až potom na sklad, pri rôznych výkyvoch, ako sú napríklad noví zákazníci, nie je až takým veľkým problémom zabezpečiť požadovaný tovar, alebo služby.

Podnik už má určité logistické postupy odskúšané a overené, keďže pôsobí na trhu vyše 20 rokov. Avšak za tie roky, mohol na trh vstúpiť výhodnejší dodávateľ, alebo zákazník, ktorý by ponúkol oproti ostaným lepšiu cenu, či stále výhodné vzťahy. Je potrebné priebežne robiť analýzu nových, možných odberateľov a dodávateľov. Podnik sa môže pozerať za akú dobu je dodávateľ schopný dodať potrebný tovar v stanovenom časovom horizonte, za akú cenu, s akými bonusmi, zľavami atď. To isté platí i o odberateľovi. Hlavným cieľom ej predovšetkým neustále zvyšovať svoju databázu stálych zákazníkov.

Zásoby, či už materiál, polotovary, alebo nedokončená výroba, pomáha k stabilizácii procesov. Avšak sa nesmú používať na dlhodobé procesy, ale na bežnú prevádzkovú činnosť, pretože inak vznikajú zbytočné náklady.

 • V súčasnosti podnik disponuje prenajatými priestormi, ktoré slúžia k uskladneniu tovarov a polotovarov
 • Sklad pneumatík – tovar
 • Zásoby surovín pre výrobu
 • Polotovary, nedokončená výroba, výrobné dávky – sústreďujú sa v blízkosti pracoviska, kde prebieha výrobný proces
 • Dokončené výrobky
 • Manipulačné prostriedky – dva paletové vozíky, vysokozdvižný vozík

7. Kompatibilita

V podniku prebiehajú rôzne procesy, ktoré sú na sebe závislé. Je potrebné ich preto navzájom prepojiť a neustále kontrolovať, aby nezapríčinili nekompatibilitu, nefunkčnosť celkového systému.

Príčiny nekompatibility môžu byť vo výrobnom podniku technického charakteru, a to: nefunkčnosť dopravných prostriedkov vo vozovom parku, manipulačných jednotiek, potrebných na prepravu tovaru, chybovosť obalov, alebo ich nedostatok, časová nestálosť, zlé navrhnuté skladovacie zariadenia atď.

Pri informačnej nekompatibilite môžu v tomto podniku nastať problémy pre zber údajov od zákazníkov, čím nastanú problémy s výrobou, dodaním potrebných výrobkov od dodávateľov a celková disfunkcia procesov.

Čím jednoduchší systém, tým jednoduchšie sa dá v ňom orientovať a predchádzať chybám. Preto by sa podnik mal zamerať na riešenie, alebo prijímať návrhy na neustále zlepšovanie. Tieto návrhy môžu byť od zamestnancov, alebo prostredníctvom informačného systému.

8. Dopravné požiadavky a outsourcing

Podnik využíva k zaistení dopravy kombináciu vlastného vozového parku a služieb logistického podniku. Prepravuje hlavne pneumatiky, keďže poľnohospodárske stroje sa neodvážajú inou dopravou, ale vlastným mechanizmom.

Vozový park podniku sa skladá z vozidiel Avia D75 valník, fiat Doblo, Fiat Ducato a Škoda Felicia Pick up. Všetky vozidlá sú v súčasnej dobe už úplne zaplatené a v majetku podniku. Vozidlá parkujú v areáli podniku, v blízkosti prevádzkarne na otvorenom priestranstve. Medzi ďalšie motorové vozidlá patria do vozového parku podniku patrí vysokozdvižný vozík na LPG, tento je taktiež v majetku podniku.

V oblasti logistických služieb využíva podnik služby od dodávateľa TopLog. Tento dopravca je využívaný vďaka svojej výhodnej pozícii a ľahkej dostupnosti a taktiež priaznivej cenovej politike. Expedícia tovaru (prevažuje expedícia pneumatík) môže byť realizovaní podnikom a to za minimálne ceny. Expedícia tovarov je zaisťovaná buď za zmluvnú cenu, alebo pre veľkoodberateľov zadarmo. Vzhľadom k takto nastavenej obchodnej stratégii je vhodné zvážiť, kedy je výhodné využitie logistického podniku a kedy vlastného vozového parku. Úspory plynúce zo zváženia takejto otázky môžu podniku priniesť značné množstvo financií, ktoré môže podnik využiť oveľa efektívnejšie.

Z tohto dôvodu sa podnik zameriava skôr na využitie vlastného vozového parku v porovnaní s platenými službami logistického podniku v oblasti dodávky tovaru zákazníkovi. Vzhľadom k čiastkam, ktoré sú uvedené v tabuľkách, je vidieť, že tieto finančné prostriedky u uvažovaných najfrekventovanejších zásielok nie sú zanedbateľné.

9. Produkt

Musí byť v podniku dodržaná určitá ochrana pneumatík, aby boli požiadavky od zákazníka čo najlepšie splnené , a to:

 • Podnik využíva na uskladnenie pneumatík 3 sklady
 • Nenachádzajú sa tu žiadne škodlivé látky škodiace pneumatikám, ako napríklad rôzne mazivá a oleje
 • Miestnosti sú taktiež vetrané a suché
 • Nepreniká dovnútra denné svetlo

Predaj a prenájom poľnohospodárske techniky nepotrebuje žiadne špeciálne opatrenia. Podnik však využíva proti poveternostným podmienkam taktiež sklady, pre tieto prostriedky.

Produkty, ktoré podnik vyrába, prechádzajú rôznymi procesmi pokiaľ sa dostanú do finálnej podoby. Medzitým sa však tieto polovýrobky musia medzi jednotlivými procesmi uskladniť a pripraviť na ďalší proces, inak by sa celkový výrobok znehodnotil.

10. Lokalizácia

Hlavná prevádzka sa nachádza v obci Bohaté Málkovice neďaleko mesta Bučovice. Táto prevádzka je súčasťou komplexu poľnohospodárskeho družstva, jeho majiteľom je taktiež majiteľ tohto podniku. Podnik tu má umiestnené všetky potrebné technické prostriedky potrebné k svojej činnosti, ktoré vykonáva v samostatnej budove.

Výhodou umiestnenia hlavnej prevádzky podniku a skladov je dobré geografické umiestnenie medzi mestami Brno a Bučovice a Vyškov a tým aj ľahká dopravná dostupnosť do týchto miest a k diaľničnej sieti.

Podni ksa zameral hlavne na zásobovanie pneumatík, ale i poľnohospodárskymi strojmi okolie s okruhom 50km. Tu sa nachádza 4 poľnohospodárskych družstiev – Poľnohospodárske Družstvo Rousínov, Poľnohospodárske Družstvo Sokolnice, Poľnohospodárske Družstvo Rajhradice, Poľnohospodárske Družstvo Hrušovany u Brna. Aj z tabuľky vidíme, že tieto družstvá majú najväčší podiel na predaji pneumatík.

Dohodnutou zmluvou sa pre každého odberateľa dohodne aj cena za prípadnú dopravu. Podnik odkáže zabezpečiť vlastným vozovým parkom dovoz do cca 250km. Vo väčšej vzdialenosti je pre podnik výhodnejšie využitie logistickej služby externého partnera. Avšak táto doprava je využívaná približne asi iba 4% z celkových objednávok.

11. Skladovanie a zásoby

Vybraný podnik potrebuje k svojej činnosti skladovacie priestory, používajú sa k skladovaniu polotovarov, hotových výrobkov alebo tovarov. V súčasnej dobe podnik disponuje prenajatými priestormi, ktoré slúžia k uskladneniu tovaru a polotovarov. Vzhľadom k nevyhovujúcemu súčasnému stavu a výkyvu v nárokoch na skladovacie priestory, je nutné zariadiť nové skladovacie priestory.

Sklady pneumatík – tovar

V súčasnej dobe podnik disponuje prenajatými priestormi, ktoré používa ako sklady pneumatík. Tieto priestory sa nachádzajú 70m od budovy výrobne, aj preto ich využitie ako skladov pre polotovary či rozpracovanú výrobu, nie je vhodné. Náklady na ich odvoz z výroby a späť do výroby kvôli dokončeniu, je neefektívne z časového i finančného hľadiska.

Zásoby surovín pre výrobu

Suroviny potrebné pre výrobu sa zabezpečujú dodaním surovín od zmluvného dodávateľa, jeho vozidlom na jeho náklady. A to v prípade, že klesne množstvo surovín, ktoré sú v sklade, a majiteľ podniku zjedná u svojho dodávateľa ďalšiu dodávku materiálu potrebného k zabezpečeniu výroby.

Tieto suroviny potrebné pre výrobu sú uložené v priestoroch hlavnej prevádzkarne. Uvedené riešenie má však niekoľko nedostatkov. Materiál, prevažne dlhé železné predmety sú uložené na drevenom podklade, na úrovni podlahy, s takými to uloženými predmetmi sa následne obtiažne manipuluje. Ďalším negatívom tohto spôsobu je prekážanie uložených predmetov. Výrazne lepším variantom by bolo uloženie materiálu v skladových regáloch. Výhodou je väčší úložný priestor pre materiál na jednom mieste, teda menšie náklady na menej častú dopravu.

Ďalšie suroviny potrebné pre zabezpečenie výroby sú skladované taktiež v priestoru haly na paletách.

Zásoby vo výrobe

Výrobné dávky, polotovary a nedokončená výroba sa sústreďujú v blízkosti pracovísk, kde prebiehajú nasledujúce operácie:

 • Rezanie
 • Nanesenie tekutého ochranného prípravku na materiál
 • Sušenie
 • Brúsenie
 • Zvarovanie
 • Brúsenie

Zásoby pre rezanie sa sústreďujú v priestore hlavnej výroby. Sem je materiál uložený pracovníkmi priamo z vozidla, ktoré priviezlo suroviny.

Po narezaní putuje výrobná dávka na zvarený rám, kde prebieha nanesenie špeciálneho prípravku. Nasleduje prenos materiálu na pracovisko určené na brúsenie. Po tejto fáze sa materiál zvaruje na poslednom pracovisku. Tu sa už hotová výroba ukladá na fóliu na podlahu, kde čaká na expedíciu k zákazníkovi.

Výroba

Polotovary a dokončené výrobky sa teraz skladujú v priestoroch výroby. Nevýhodou tohto riešenia je zaberanie miesta vo výrobe, kde tieto predmety zavadzajú a sťažujú priamo znemožňujú vykonávať prácu zamestnancom efektívne.

Manipulačné prostriedky v skladovom hospodárstve podniku

Podnik využíva dva paletové vozíky a vysokozdvižný vozík, ktorý je poháňaný na LPG. Tieto prostriedky sú vo vlastníctve podniku.

Skladovacie priestory podniku

Podnik má nedostatočné skladovacie priestory pre výrobu, ktorá v podniku prebieha. Všetky výrobky, nedokončená výroba, rozpracovaná výroba či polotovary sú totiž skladované v hlavnej výrobe. V analýze na tieto priestory neboli žiadne náklady, pretože podnik by danú čiastku za prenájom haly zaplatil i v prípade, že by tieto výrobky neboli skladované.

Ďalej má podnik prenajaté 3 samostatné priestory využívané ako sklady. Tieto priestory sú určené pre skladovanie pneumatík, tento účel splňujú vďaka ideálnym podmienkam pre tento účel (ochrana uskladnených pneumatík pred vplyvmi ako svetlo a teplo), čo priestory splňujú.

Doprava do týchto skladov je realizovaná prostredníctvom vysokozdvižného vozíka. Dôvodom je vykládka pneumatík v tesnej blízkosti hlavnej výrobne, z dôvodu kontroly tovarov a prevzatia tovaru pracovníkom.

12. Nákupná stratégia

Podnik má svojich stálych dodávateľov pre všetky produkty a tovar, ktoré ponúka, výnimkou nie sú ani dodávatelia surovín pre výrobu, s ktorými naviazal obchodný kontakt relatívne nedávno.

V prípade dodávok batérií je dodávateľom podnik VARTA Automotive, v prípade pneumatík ide o podniky MITAS a.s. a BARUM-CINTINETAL, spol.s.r.o.

Podnik v súčasnej dobe dokáže zaistiť akýkoľvek typ pneumatiky, ktorý jeho dodávatelia ponúkajú, pokiaľ je u dodávateľského podniku na sklade. Výhodou je umiestnenie jedného z hlavných dodávateľov BARUM-CINTINETAL, spol.s.r.o. Táto geografická poloha spolu s dobrými obchodnými vzťahmi zaručujú veľkú výhodu na poli predaja pneumatík. Títo dodávatelia podniku dlhodobo vyhovujú a nie je tu priestor pre optimalizáciu vzájomných vzťahov.

13. Riadenie vzťahov so zákazníkmi

V prípade, že je tovar na sklade, prebehne jeho vyskladnenie, optická kontrola, kontrola počtu kusov a následná príprava na expedovaní buď vozidlom z vlastného vozového parku alebo prostredníctvom poskytovateľa logistických služieb.

Dokumentácia nutná k expedícii (faktúra pre zákazníka, zmena stavu tovaru na sklade a pod.) sa deje prostredníctvom informačného systému PREMIER. Správu tohto systému zabezpečuje prevažne majiteľ podniku. Prístup do IS má okrem majiteľa podniku ešte účtovník a daňový poradca, avšak majú iba obmedzené právomoci. Proces samotnej expedície zaisťujú pracovníci, ktorí sú tejto úlohe pridelení. Stabilne sa iba expedícii a činnosti s ňou spojenou nevenuje žiadny pracovník.

14. Kvalita

Dodacia lehota požadovaného tovaru, či už pneumatík, alebo poľnohospodárskej techniky, či batérií, je osobitne dohodnutá a odsúhlasená oboma stranami. Tu záleží hlavne na tom, aké zásoby má podnik aktuálne na sklade. Ak má požadovaný tovar na sklade, je expedovaný do 24h od objednávky. Ak však podnik nemá tovar na sklade, musí ho objednať u dodávateľa, čo značne predlžuje dobu splnenia objednávky od zákazníka. Tu sa stanoví dodacia lehota maximálne 2 týždne.

Pohotovosť dodania objednaného tovaru je nadpriemerná tzn., že väčšinu svojich objednávok splňuje do 24 hodín. Tu spadajú i špeciálne objednávky, ako napríklad požadovaný iný druh pneumatík, či batérií, alebo zmena objednávky v procese vychystávania atď.

Spoľahlivosťou, ktorou sa podnik vyznačuje, môžeme vyhodnotiť i percentuálne, a to tak, že zákazníci, nie sú spokojní so splnenou objednávkou v takej miere, že iba približne 1% sa uchyľuje k reklamáciám. Taktiež spoľahlivosť dodania je veľmi vysoká. Podnik väčšinou určí rozmedzie medzi objednávkou a dodaním dlhšie, aby zamedzil prípadným možným nezhodám. Takto dodaný tovar prichádza k zákazníkovi často skôr, ako je dohodnuté.

15. Úzke miesta

Obmedzenia, ktoré sa dotýkajú podniku sú nasledovné:

 • Externé vplyvy– tu sa zaraďuje hlavne sezónnosť, kedy podnik dodáva produkty pre poľnohospodárske družstvá, čo zapríčiňuje výkyvy v zisku
 • Interné vplyvy– zlá organizovanosť skladových priestorov a výrobnej prevádzky, kedy efektívnosť miesta je veľmi slabo využitá a taktiež zabraňuje vyššej efektivite pracovníkov

16. Manipulácia

Manipulačné prvky, ktoré sa v podniku využívajú sú:

 • Kovové palety
 • Kovová paleta na pneumatiky
 • Dvojkoliečkové vozíky na prepravu pneumatík
 • Europalety

Na ich prepravu sa využíva zase vysokozdvižný vozík, ktorý zabezpečuje ich presun z jednej výroby do druhej, prípadne výklad a náklad tovaru atď.

17. Reverzná logistika

V podniku je oblasť spätnej logistiky vyriešená tak, že oblasť nakladania odpadov odpovedá podmienkam daným zákonom č.185/2001 Zb. o odpadoch a s ním spojenými predpismi. Odvoz a likvidáciu odpadov zaisťuje externý podnik, ktorý splňuje tieto zákonom dané podmienky.

Reklamácie v podniku sú riešené prostredníctvom zákona č.634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v plnom znení.

Reklamácie sú riešené majiteľom podniku. Ich percentuálny podiel na predaji tovaru je u batérií cca 0,1% a u pneumatík cca 0,2%, jedná sa teda o hodnoty relatívne malé. Aj keď je reklamácií veľmi málo, táto oblasť je aj tak vykonávaná v súladu s danými predpismi.

18. Controling logistiky

Controlling logistiky v podniku prebieha formou bechmarkingu, čiže porovnávania sa s konkurenciou. Táto metóda sa využíva 1-2x ročne. Podnik zisťuje informácie o svojich nových, alebo stálych konkurentoch. Avšak robí to veľmi zjednodušene a nie do hĺbky. Zameriava sa hlavne na túto metódu vtedy, ak náhle poklesnú tržby, alebo odstúpia zákazníci, čo sa však stane zriedkakedy.

SVOBODA J. Podniková logistika konkrétnej firmy. 2007. Brno. Bakalárska práca.

DUNOVÁ M. Logistika vybrané firmy. 2013. Plzeň. Bakalárska práca.

ŠENKOVÁ M. Podniková logistika konkrétní firmy. 2007. Brno. Bakalárska práca.

ČÁP K. Analýza logistických činností v podniku. 2012. Zlín. Bakalárska práca.

BŘOUŠKOVÁ L. Logistický řetězec, hmotný a informačný tok v podniku ROMPA CZ s.r.o. 2010. Olomouc. Bakalárska práca.

TOMORI P. Nákupní logistika v podniku Škoda Auto a.s. 2010. Pardubice. Diplomová práca.

MAJERČÁK P. Uplatnenie metódy bodu rozdelenia materiálového toku v logistickom reťazci. 2014. Logistický monitor. Internetové noviny pre rozvoj logistiky na Slovensku. Žilinská univerzita v Žiline. ISSN: 1336-5851. Online: http://www.logistickymonitor.sk/en/images/prispevky/metoda-bodu-rozpojenia.pdf

MANDEL J., KYSEĽ M. Medzipodnikový systém riadeniaobjednávok v automobilovom priemysle. 2007. IPA Slovakia. Online: http://www.ipaslovakia.sk/sk/tlac-a-media/napisali-sme/medzipodnikovy-system-riadenia-objednavok-v-automobilovom-priemysle

SPOCK. Logistický řetězec a typologie výroby, vliv umístění bodu rozpojení objednávkou. 2009. Online: http://spock.blog.cz/0905/7-logisticky-retezec-a-typologie-vyroby-vliv-umisteni-bodu-rozpojeni-objednavkou

MALÍK P. Peter Malík Pneuservis. 2014. Praha. Online: http://www.pneumalik.cz

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥