Ako sa zviditeľniť pomocou zľavového portálu

Marketingový plán – návrh, ako sa zviditeľniť pomocou zľavového internetového portálu.

1 Charakteristika podniku

Obchodné meno firmy: wellness hotel FIT

Sídlo: ul. Andreja Bažíka 788, Zuberec

Právna forma: akciová spoločnosť

Založená: 1.9. 2001

2 Profil spoločnosti

Hotel je situovaný v Západných Roháčoch, má sídlo v obci Zuberec. Zuberec je zaradený do Národného parku TANAPu, s veľmi dobre rozvinutým cestovným ruchom.

Hotel FIT je zariadenie, ktoré bude poskytovať prechodné pobyty spojené s odbornou starostlivosťou a rehabilitáciou hostí. Zákazníci majú k dispozícii izby, ktoré sú klimatizované. Každá izba má bezbariérový prístup, má k dispozícii telefón, DVD, MP3 prehrávač, minibar, wifi pripojenie na internet, vstavaný kozub z prírodného dreva. Hotel poskytuje viac ako 20 rôznych procedúr, masáží a zábalov.

Wellness hotel Fit pôsobí na trhu 10 rokov, má 12 izieb. Momentálne zamestnávame 7 osôb. Praxujú u nás 2 študenti stredných škôl v rámci študijných hodín, ktorí nadobúdajú odborné znalosti pod dohľadom odborníkov. Slogan podniku znie: „Relax a zdravie príď, len v hoteli FIT “

3 Situačná analýza

Naše prianie je, že chceme spokojných zákazníkov, ktorí sa budú neustále vracať do nášho hotela s cieľom regenerácie svojho tela.. Klienti budú vedieť, že sa ich problémami zaoberáme, budú nám dôverovať. Chceme aj jednorazových zákazníkov, lebo sa môžu stať stáli.

Zákazníci sú analyzovaní v rozličných vekových kategóriách a rôznych zdravotných stavov. Budeme sa venovať hosťom – seniorom, ktorí prídu k nám za účelom regenerácie organizmu, ďalej zdravotne postihnutým pacientom, tí budú u nás hľadať zlepšenie zdravotného stavu, zahraničným hosťom, domácemu obyvateľstvu.

Náš najväčší konkurent je City Hotel Park Dolný Kubín, ktorý je veľký hotel v porovnaní s naším oveľa menším hotelom. Niektorí klienti vyhľadávajú menšie hotely z dôvodu menšieho ruchu a vyššieho pokoja, preto radšej uprednostnia náš hotel pred konkurenčným.

4 Ciele

kvantitatívne

  • zvýšiť počet praxujúcich študentov ( 1 študent ročne)
  • zvýšiť ročne obrat o 2%,
  • každoročné zavádzanie nových služieb (1 produkt ročne)

kvalitatívne

  • získať novú zahraničnú klientelu
  • začleniť hotel do vyššej kategórie (trieda ****)
  • rozšíriť rozsah wellness hotela o zariadenie s klimatickými kúpeľami

5 Marketingová stratégia

Zviditeľnenie sa pomocou zľavového internetového portálu

Tento spôsob, ako na sebe upozorniť, využilo už mnoho hotelov. Tento krok by mohol viesť k zaujatiu veľkej časti klientov. Ponúka sa mnoho zľavových portálov, kde je možné uplatniť svou.Tento portál je výborným komunikačným nástrojom, pretože je schopný osloviť veľkú škálu potenciálnych zákazníkov, upozorniť tak na náš hotel a podporiť tak predaj, čo by zvýšilo obrat o 2% ročne a splnili by sme tak aj ďalšie vyššie uvedené ciele.

6 Marketingový mix

Produkt

Hotel FIT je zariadenie, ktoré bude poskytovať prechodné pobyty spojené s odbornou starostlivosťou a rehabilitáciou hostí. Zákazníci majú k dispozícii izby, ktoré sú klimatizované. Každá izba má bezbariérový prístup, má k dispozícii telefón, DVD, MP3 prehrávač, minibar, wifi pripojenie na internet, vstavaný kozub z prírodného dreva. Hotel poskytuje viac ako 20 rôznych procedúr, masáží a zábalov.

Cena

Wellness hotel Fit je na podobnej úrovni ako konkurenčné hotely. Stály zákazníci sú odmeňovaný za vernosť a lojalitu k hotelu. Zákazníci sa radi nechávajú rozmaznávať a keď vidia, že si ich zamestnanci hotela všímajú a vážia, upevní to puto medzi nimi. Preto by mali byťt zavedené 5 % zľavy, ktoré by hostia dostávali za 10 ročnú vernosť.

Miesto

Hotel je situovaný v Západných Roháčoch, má sídlo v obci Zuberec. Zuberec je zaradený do Národného parku TANAPu, s veľmi dobre rozvinutým cestovným ruchom.

Komunikačný mix

Firemná komunikácia vychádza predovšetkým z vedenia firmy a je zameraná ako do vnútra podniku tak navonok, teda ide o komplex všetkých foriem chovania, ktorým firma o sebe niečo dáva vedieť a komunikuje tak s okolitým prostredím.

Podnik si zostavil na rok 2012 nasledovný marketingovo-komunikačný mix:

Hotel FIT má vlastnú web stránku, ktorá je k dispozícii celoročne. V odbornom časopise HORECA uverejníme článok v dvojmesačníku marec – apríl, pretože v jarných obdobiach je častejší výskyt ochorení a ľudský organizmus si po zimnom období vyžaduje regeneráciu v podobe príjemných zábalov a masáží, príp. týždňových pobytov v našom hoteli. Letáky budú vychádzať každý štvrťrok a budú umiestňované v miestach kde sa nachádza vysoký výskyt chorých ľudí (špecializovaný lekári, pošta), čo bude mať za následok zvýšenie počtu pobytov počas celého roka. Vizitky budú k dispozícii celoročne, budú vychádzať tri krát ročne, ktoré budú darované osobám pri každom nákupe vo vybraných lekárňach v určených mesiacoch.

7 Marketingový program

Hotel nemá žiadny svoj fond, ale všetko je financované zo spoločného imania spoločnosti. Hotel podáva na určitý rok plán svojich návrhov, ktoré sú postupne konzultované. Momentálne sa spoločnosť nachádza v priaznivej finančnej situácii.

8 Kontrola

Na základe marketingových cieľov sa bude priebežne vykonávať kontrola, pomocou ktorej sa bude zisťovať, ako sa daný plán plní. Zlepšovanie v oblasti služieb, ktoré hotel ponúkam, je možné sledovať na základe dotazníkov, ktoré hostia vyplnia pri odchode z hotelu. Vyhodnocovanie dotazníkov sa bude robiť priebežne každý mesiac.

9 Informačné zdroje

COOPER, J., LANE, P., Marketingové plánování, Praktická příručka manažera, Praha: Grada Publishing s.r.o., 1999, 232s., ISBN 80-7169-641-2.

KIRÁĽOVÁ, A., Marketing hotelových služeb, Praha: Ekopress, 2002, 148s., ISBN 80-86119-44-0.

WESTWOOD, J., Jak sestavit marketingový plán, Praha: Grada Publishing a.s., 1999, 117s., ISBN 80-7169-542-4.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥