Oceňovanie podniku

Hospodárska činnosť podniku sa prejavuje v špecifických pohyboch hmotných prostriedkov a ich hodnotového vyjadrenia v kolobehu prostriedkov podniku.

Pohyb hmotných prostriedkov a ich kolobeh je dobre zreteľný a merateľný v jednoznačných naturálnych ukazovateľoch. Je predpokladom uskutočnenia pracovného procesu a zhotovenia úžitkových hodnôt.

Vyjadrenie hodnotovej stránky hospodárskej činnosti podniku a kolobehu jeho prostriedkov je omnoho zložitejšie. Je to spôsobené špecifickým procesom prenášania a tvorby hodnôt u jednotlivých výrobkov, ale aj prelínaním procesu zhotovenia a realizácie rôznych druhov výrobkov.

Riešením tohoto problému sa zaoberá oceňovanie. Rozumieme pod ním hodnotové vyjadrenie stavu prostriedkov v podniku, vznik nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku.

Niekedy je problematika oceňovania zjednodušovaná predstavou, že sa dá vyriešiť jednoduchým prevedením naturálneho objemu príslušných prostriedkov do ich hodnotovej podoby prostredníctvom aktuálnych cien. Uplatnenú cenu je však potrebné vhodným spôsobom stanoviť tak, aby bola reálna vo vzťahu k hodnotovým vzťahom. A to zahrňuje problematika oceňovania.

Z hľadiska zamerania môžeme rozložiť problém oceňovania v kolobehu prostriedkov podniku do dvoch špecifických okruhov. Prvý súvisí z postavením podniku ako autonómneho systému, ktorý realizuje svoje prepojenie s okolím na báze trhového mechanizmu. V tomto prípade abstrahujeme vnútorný kolobeh prostriedkov. Druhý súvisí s tým, že podnik uskutočňuje relatívne uzatvorený kolobeh prostriedkov, v ktorom dochádza k špecifickým pohybom hodnoty.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥