Zvoliť pôžičku, úver, či hypotéku?

Túto otázku si zväčša kladú ľudia, ktorí potrebujú hotovosť, no neorientujú sa vo svete peňazí. Preto si v nasledujúcom článku povieme čosi o typoch pôžičiek a úverov. Ak neviete, akým spôsobom máte riešiť svoju finančnú situáciu, čítajte ďalej.

Úver, pôžička, hypotéka a rozdiel medzi nimi

Medzi úverom a pôžičkou je niekoľko základných rozdielov. Sú to tieto:

 1. Predmet. Kým pri úvere sa jedná výlučne o poskytnutie peňažných prostriedkov od veriteľa dlžníkovi, teda predmetom úveru sú vždy len peniaze, pri pôžičke môže ísť i o poskytnutie nepeňažnej veci.
 2. Úroky. Úverom sa už pri podpise zmluvy dlžník zaväzuje k splácaniu úrokov. Pôžička však môže byť aj bezodplatná, teda napríklad pri peňažnej pôžičke môže byť vrátená rovnaká suma peňazí, aká bola požičaná. Ak je však pôžička odplatná, takisto sa platia vopred dohodnuté úroky. V prípade omeškania splácania sa vyplácajú tiež úroky z omeškania.
 3. Zmluva. Zmluvy o úveroch sa uzatvárajú v zmysle Obchodného zákonníka, kým zmluvy o pôžičkách sa uzatvárajú v zmysle Občianskeho zákonníka.

Mnohí ľudia si zamieňajú pojmy úver, pôžička a hypotéka. Niet sa čomu čudovať, úver a pôžička sú si v mnohom podobné. A čo je teda hypotéka? Hypotéka alebo tiež hypotekárny úver je konkrétny druh dlhodobého úveru, ktorým sa financuje bývanie.

Aký úver alebo pôžičku si vybrať?

Vo všeobecnosti platí, že ak si požiadate o pôžičku alebo úver v banke, úroková sadzba bude o čosi nižšia, ako u nebankových inštitúcií. V prípade, že sa chystáte renovovať nehnuteľnosť, prípadne kúpiť nové auto, vhodný je účelový úver. Pri tomto type je účel využitia vopred stanovený (napr. kúpa a renovácia domu) a úroková sadzba je tu nižšia. Pri bezúčelových úveroch zas musíte rátať s vyššou úrokovou sadzbou, no účel použitia nie je nutné preukazovať. Navyše ide o veľmi rýchle pôžičky, ktoré často vybavíte online pár klikmi. Všetko teda závisí od toho, načo peniaze budete potrebovať. V tomto článku sa dozviete viac o tom, aký úver alebo pôžičku vybrať. Ak si ale predsa len neviete rady, poraďte sa s odborníkom na financie.

Americká hypotéka

Americká hypotéka nie je hypotekárny úver na bývanie, ako by sa mohlo zdať z jej názvu, ale je to v skutočnosti bezúčelový spotrebný úver, pri ktorom nie je potrebné preukazovať jeho účel použitia. S hypotekárnym úverom má spoločné iba to, že oba sú zaručené nehnuteľnosťou. Narozdiel od klasického hypotekárneho úveru, ktorý môže klient využiť iba na bývanie, z americkej hypotéky môže financovať čokoľvek (Špirková et al., 2009, s. 59-60).

Výhody a nevýhody hypotekárnych úverov

Hypotekárne úvery prinášajú klientovi mnoho výhod:

 1. okamžitý zdroj finančných prostriedkov na investovanie do nehnuteľností,
 2. okamžitý efekt získania vlastného bývania,
 3. oproti iným bankovým úverom je úroková sadzba výhodnejšia,
 4. získanie podpory od štátu pre občanov, ktorí použijú hypotekárny úver na účely bývania,
 5. dlhý čas splácania, až 30 rokov,
 6. anuitná splátka umožňuje klientovi naplánovať rodinný rozpočet,
 7. hypotekárny úver je možné zabezpečiť kupovanou nehnuteľnosťou (Serenčés et al., 2011, s. 161-162).

Nevýhodami hypotekárneho úveru pre klienta sú:

 1. hypotekárny úver sa poskytuje maximálne vo výške 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti (ak klient neberie 100 % hypotéku, ktorá je drahšia),
 2. banky môžu vyžadovať okrem ručenia nehnuteľnosťou aj ďalšie zabezpečenie úveru,
 3. čím dlhšie klient úver spláca, tým sú splátky nižšie, ale na úrokoch zaplatí viac,
 4. úver musí byť založený domom alebo bytom, na ktorý má banka v prípade nesplatenia nárok,
 5. poplatky sú pri postupnom čerpaní vyššie,
 6. klient potrebuje viac znaleckých posudkov.

Stavebné sporenie a stavebný úver

Jedným z dôležitých faktorov ovplyvňujúcich bytový trh sú dostupné úverové formy na podporu bývania, ktoré sú reprezentované vytvoreným právnym prostredím. Jedným z možností podpory bývania je aj stavebné sporenie, ktorého cieľom je získať stavebný úver.

Definícia stavebného sporenia

Stavebné sporenie môžeme definovať ako sporenie, ktorého hlavným účelom je financovanie bytových potrieb účastníkov stavebného sporenia. Je to forma sporenia, pri ktorej si klient ukladá na účet vybranej stavebnej sporiteľne finančné prostriedky, ku ktorým sa mu každoročne pripisuje štátna prémia. Skracuje aj čas čakania jednotlivých účastníkov na získanie potrebných finančných prostriedkov, spravidla 6 rokov (Sivák et al., 2007, s. 254).

Fond stavebného sporenia

Podstatou stavebného sporenia je, že účastníci stavebného sporenia z účelovo vytvorených finančných prostriedkov vo fonde stavebného sporenia financujú svoje budúce bývanie (Horvátová et al., 2010, s. 290).

Podľa § 1 ods. 1. písm. Zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení fond stavebného sporenia tvoria:

 • vklady od stavebných sporiteľov,
 • pripísané úroky,
 • príspevky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo forme štátnej prémie,
 • splátky istiny úverov,
 • iné zdroje.

Štátna prémia

Štátna prémia je finančná čiastka, ktorou štát podporuje stavebných sporiteľov. Je to účelový štátny príspevok, ktorý je určený percentom z ročného vkladu sporiteľa. Sumu štátnej prémie každoročne určuje Zákon č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte zo 7. decembra 2011 na rok 2014, ktorý schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky na príslušný rozpočtový rok. Podmienky poskytovania štátnej prémie upravuje Zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení (Sivák et al., 2007, s. 263).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥