Plánovanie marketingu

Základné funkcie marketingu: – komplexné štúdium konkrétneho trhu – plánovanie sortimentu výrobkov – utváranie dopytu – plánovanie odbytových operácií – riadenie a kontrola marketingových činností …