Bariéry komunikačného procesu

Bariéry komunikácie sú vyvolávané subjektívnymi a objektívnymi faktormi: vlastnosti odosielateľa – napr. konfliktné alebo nekonzistentné signály, nevierohodnosť odosielateľa správy, neochota poskytovať informácie, ktoré by vyvolali …

Riadenie predajných síl

Riadenie predajných síl je proces usmerňovania a kontrolovania predajných síl. Predávajúci alebo predajná sila je každý, kto predáva: predavači, obchodný zástupca, pracovníci marketingových a predajných útvarov …

Predajné sily

Riadenie predajných síl je proces usmerňovania a kontrolovania predajných síl. Klasifikácia funkcií obchodných zástupcov – doručovateľ – príjemca objednávok – misionár – technik – tvorca …

Realizácia marketingu

Realizácia marketingu Realizácia marketingu je proces, počas ktorého sa marketingové plány premieňajú v činnosť a rozhodnutia , ktoré zaisťujú, že plán bude realizovaný takým spôsobom, …