Zručnosti

Úvod Na to, aby človek vedel používať svoje zručnosti, musí disponovať určitými vedomosťami, ktoré by mal vedieť využívať a premieňať tak aby boli v prospech …

Nákladový reťazec

Úvod Cieľom práce je definovať náklady, objasniť podstatu nákladového reťazca, uviesť zdroje a rezervy znižovania nákladov v organizácii a na konkrétnom príklade priblížiť reťazec nákladov …

Manažér a zmena

Rovnako ako v prírode, tak aj v spoločensko-ekonomickej realite, nie je možné hovoriť o stabilite. Charakteristická je tu premenlivosť, ktorá môže mať charakter rastu, ale …