Vedenie, vodcovstvo a participácia

Koontz a O’Donnell (1972) jasne definovali päť základných funkcií manažéra: plánovanie (planning) organizovanie (organizing) rozmiestňovanie (staffing) vedenie (leading) kontrola (controlling) Každú funkciu manažéra autori bližšie definujú …

Zručnosti

Úvod Na to, aby človek vedel používať svoje zručnosti, musí disponovať určitými vedomosťami, ktoré by mal vedieť využívať a premieňať tak aby boli v prospech …

Nákladový reťazec

Úvod Cieľom práce je definovať náklady, objasniť podstatu nákladového reťazca, uviesť zdroje a rezervy znižovania nákladov v organizácii a na konkrétnom príklade priblížiť reťazec nákladov …